Wednesday, October 8, 2008

Perbankan Islam vs Perbankan Konvensional

Perbankan Islam lebih mahal drpd bank konvensional?

Saya telah jelaskan secara mudah dan ringkas beberapa proses pengawalseliaan dan pematuhan Shariah di bank-bank Islam. Bagaimanapun, saya tidak dapat menafikan bahawa masih terdapat kemungkinan bank-bank Islam diseluruh dunia atau jendala perbankan Islam di Bank Konvensional yang tidak memberikan perhatian sewajarnya terhadap proses pematuhan tersebut. Justeru, bebanan besar mestilah di tanggung sepenuhnya oleh anggota Majlis Pengawasan Shariah setiap bank untuk bersikap lebih tegas, pro-aktif dan bersungguh terhadap operasi bank yang di selia mereka.

Melalui siri kali ini, saya akan cuba menjawab beberapa persaoalan yang seringkali kedengaran di kalangan masyarakat Islam khususnya, bagaimanapun, sedikit malang kerana kerap kali isu yang dijaja ini tidak disandari oleh fakta yang jelas, spesifik dan mantap. .

Masih segar di ingatan saya, salah seorang pemuda yang kelihatan kuat pegangan Islamnya mendekati saya lalu bertanya tentang soalan yang sama dengan soalan yang saya paparkan minggu lepas, iaitu ? mengapa bank Islam lebih mahal ?. Tatkala saya membalas dengan soalan lanjut, kali ini, pemuda terbabit mempunyai hujjah tambahan.

Lalu dengan tegas si pemuda ini menjawab : ?Sebagai contoh? katanya dengan yakin, ?Ibu saya mengatakan pembiayaan perumahan bank Islam jauh lebih tinggi dari Perbankan Konvensional, bagaimana tu ustaz ?? katanya sambil membulatkan matanya ke arah saya.

Saya bertanya kembali, ? bagaimana cara ibu saudara mengira sehingga dapat jumlah itu? ? kata saya, ?adakah saudara tahu berapa kadar keuntungan yang dikenakan oleh Bank Islam dan berapa pula, yang dikenakan oleh Konvensional?? Tanya saya lagi.

Pemuda itu menjawab : ?bank Islam ini mengenakan kadar 7.60 % setahun untuk tahun ke tiga ke tiga puluh?, manakala bank konvensional hanya mengenakan 6.75 % ?

Inilah antara bentuk kekeliruan yang menjalar di kalangan orang ramai yang ingin menggunakan perkhidmatan perbankan Islam di ketika ini. Mereka tidak dapat memahami cara kiraan yang betul menyebabkan mereka membuat keputusan dan kesimpulan yang salah. Bayangkan, Perbankan Islam hanya mengenakan 7.60 % (tahun 3-30 sebagai contoh), ini bermakna kadar ini tidak akan bergerak hinggalah 30 tahun itu, bukankah bank Islam menanggung risiko yang besar ?.

Manakala jika dilihat kepada pinjaman perumahan oleh produk konvensional, hampir kesemuanya memukau pelanggan dengan kadar rendah di tahun pertama, tetapi bagi tahun berikutnya kadarnya tidak dapat diketahui oleh pelanggan kerana ia bergantung kepada kadar peratusan BLR ( Base Lending Rate) atau Kadar Pinjaman Asas yang tidak tetap serta dicampur dengan 0.25 % (sebagai contoh). Bagaimana jika % BLR melambung tinggi seperti 10 % sebagaimana yang berlaku ketika krisis ekonomi?, bukankah tatkala itu, kadar interest yang perlu di bayar oleh pelanggan juga amat tinggi. Ini tidak akan berlaku dalam pengamalan bank Islam kerana di awal kontrak lagi telah menetapkan harga jualannya, tanpa terikat dengan BLR dan tidak akan naik malah mungkin boleh turun sekiranya bank Islam bermurah hati untuk memberikan rebate (ibra?) jika pihak pelanggan ingin membuat penyelesaian hutang awal ?early settlement?. Perlu dingat bahawa BLR telah naik beberapa kali sepanjang tahun lepas dan tahun ini dari 6 % sehingga 6.75 %. Ia juga boleh melonjak lagi bergantung kepada keadaan ekonomi.

Ini bermakna, kenyataan yang menyebut perbankan Islam mengenakan kadar yang lebih tinggi untuk dibayar oleh pelanggan adalah kenyataan yang kurang tepat dan amat boleh dipertikai. Malah jika dilihat kepada kadar pembiayaan yang dikenakan oleh Perbankan Islam untuk produk-produk pembiayaan perniagaan juga membuktikan kadar adalah setara dengan yang di tawarkan oleh Bank Konvensional malah lebih murah dalam banyak keadaan. Hal ini sukar untuk didedahkan kerana sesuatu kadar pembiayaan itu bergantung kepada dua hal terpenting :-

a) Kadar Pengurusan Minima ( Cost of Fund ) sesebuah Bank islam itu.
b) Prestasi dan kekuatan sesebuah organisasi yang memohon pembiayaan.
c) Potensi and risiko perniagaan yang ingin diceburi.

Semua yang disebut di atas akan mempengaruhi kadar yang dikenakan kepada pemohon. Saya sedar, bahawa walaupun saya telah menerangkan hujjah di atas, akan terdapat orang ramai yang mula menyebut. Jadi mengapa hanya setanding dengan konvensional, kami ingin kamu menjadi lebih murah?.

Bagi menjawab persoalan ini, adalah terlebih baik jika pembaca dapat menghayati

fakta berikut terlebih dahulu:-


a) Bank-bank Islam adalah merupakan syarikat-syarikat berlesen dan berdaftar yang juga mensasarkan keuntungan agar organisasi dapat mara lebih maju lagi ke hadapan. Bagi mencapai sasaran itu, perbankan Islam menawarkan khidmat kewangan menurut Islam melalui produk-produknya yang diiktiraf Shariah. Ia bukannya badan kebajikan yang menawarkan perkhidmatan secara percuma.

b) Bank-bank Islam juga mempunyai pelabur-pelabur yang mengharapkan pulangan yang baik hasil pelaburannya, dan ia bukannya wang subsidi yang diberi secara percuma.

c) Bank-bank Islam juga mempunyai para kakitangan yang perlu di bayar gaji selaras dengan nilai pasaran. Keuntungan adalah amat penting bagi menjamin kakitangan yang berkualiti dapat di kekalkan bagi meneruskan bank (efficiency) dan (its competitiveness).

d) Bank-bank Islam juga perlu membayar seluruh kos operasi bangunannya dan peralatan-peralatannya. Justeru jika khidmat yang di tawarkan adalah percuma dan amat murah, bagaimana mungkin sebuah bank Islam mampu terus berkembang.

Selepas memahami empat fakta di atas, cuba fahami fakta berikut pula :-

a) Jika anda mengatakan bahawa, perbankan Islam sepatutnya sentiasa lebih murah berbanding konvensional kerana ia perlu membantu orang ramai terutamanya orang Islam. Anda perlu menyedari bahawa, kebajikan dan kepentingan bank juga perlu dijaga agar mampu terus menerus membantu segenap lapisan masyarakat. Nabi SAW tidak membenarkan kawalan harga dibuat oleh kerajaan pada masa yang tidak terdesak. Ia adalah kerana Nabi SAW tidak mahu menghadkan hak peniaga bagi mendapat keuntungan, justeru, selagi mana ruang keuntungan masih berada di paras pasaran, ia adalah dibenarkan. (Mahanij Ijtihad Fi Istinbad bi rakyi, Dr Fathi Ad-Durayni, ketika menghuraikan isu tas?ir iaitu penetapan harga oleh kerajaan)

b) Jika anda mengatakan, perbankan Islam sepatutnya membantu orang-orang yang susah dan bukan semakin menyukarkan mereka. Maka anda perlu memahami bahawa jika sesebuah bank islam itu memperolehi keuntungan, ia akan mengeluarkan zakat bagi asnaf (kumpulan) yang layak menurut Shariah. Malah selain itu, Bank-bank Islam juga mempunyai peruntukan sumbangan kebajikan (charity) yang diberikan menurut keadaan. Bukankah itu juga membantu individu yang susah dan memerlukan.

Ini jelas, kerana orang yang benar-benar susah tidak akan mampu langsung untuk mendekati Bank dan mengajukan permohonan. Maka sesiapa yang diluluskan permohonannya oleh Bank-Bank Islam sebenarnya adalah orang yang agak senang. Justeru, bukankah amat baik apabila zakat yang dikeluarkan oleh Bank disalurkan kepada orang yang benar-benar susah berbanding yang sederhana susah. Kita perlu mengetahui bahawa jumlah peruntukan zakat yang sediakan oleh Bank-Bank Islam dan jendela ?windows? perbankan Islam bagi tahun kewangan 2005 sebagai contoh adalah seperti berikut : RHB ISLAMIC Bank : RM 920 ribu, HSBC Amanah : RM 49 ribu, Maybank ?Islamic windows?: 1.172 juta ; Public Bank ?Islamic windows?: 55 ribu ; Hong Leong Islamic : RM 45 ribu Rujukan : Laporan setiap Bank Berkenaan bagi Tahun Kewangan 2005). Bukankah ini benar-benar membantu orang yang susah

sebagaimana yang diinginkan?


c) Keuntungan baik yang diperolehi oleh Bank-Bank islam juga akan membolehkan Bank ini meluaskan lagi jangkauan operasinya, selain memantapkan lagi keuntungan akan datangnya. Ia adalah amat baik kerana bakal menghasilkan lebih banyak peluang kerjaya baru bagi individu Muslim di Perbankan Konvensional yang ingin berhijrah ke perbankan Islam, ia juga mewujudkan banyak peluang pekerjaan buat rakyat sekaligus membantu mereka. Malangnya, ramai yang suka menyempitkan pemikiran mereka dengan hanya melihat kepada kadar-kadar pembiayaan sahaja.

d) Tidakkah anda sedar bahawa, apabila bank mendapat kentungan yang baik, maka ia juga akan menghasilkan kadar pulangan yang tinggi bagi penyimpan-penyimpan di akaun Islam sebagai contoh Akaun Mudharabah, sudah tentu penyimpan ini akan mendapat pulangan yang lebih besar. Demikian juga penyimpan yang menyimpan di dalam akaun simpanan jenis wadiah. Mereka juga berpeluang mendapat pulangan (hibah) yang lebih menarik. Ia juga satu lagi bentuk bantuan tetapi tidak disedari oleh orang yang merungut ini.

Jika hujjah ini masih lagi tidak mencukupi, saya sertakan lagi hujjah lain bagi memahamkan rakyat Malaysia terhadap perbankan Islam :-

1) Nilai sesuatu yang halal adalah tidak ternilai.
Seorang usahawan Malaysia pernah memberitahu saya pengalamannya di London, bahawa harga ayam yang disembelih jauh lebih mahal dari ayam yang tidak di sembelih. Bagaimanapun, umat Islam tetap terpaksa membeli ayam yang mahal tadi demi memastikan makanannya halal walaupun ia lebih mahal.
Demikian analogi yang ingin saya utarakan; jikalau benar sekalipun tuduhan yang mengatakan produk Bank Islam lebih mahal ; perlu diingat ia telah dipastikan halal di sisi Shariah menerusi pengesahan Majlis Penasihat Shariah masing-masing berbanding produk-produk yang tidak di sahkan Shariah.

Satu fenomena yang agak ganjil berlaku hari ini apabila wujud di kalangan orang Islam yang amat mengambil berat agar tidak memakan makan yang dicampur dengan ayam tidak sembelih dan sebagainya, tetapi sering melupakan bahaya dosa keterlibatannya dengan Riba, sedangkan dosa Riba adalah jauh lebih berat dari memakan ayam bangkai atau khinzir.

2) Kos tambahan untuk khidmat professional pengesahan Shariah.

Jika dilihat dari perspektif perniagaan dan logik pula. Perlu kita sedari bahawa proses pengesahan Shariah amat diperlukan di dalam semua produk, aktiviti pelaburan dan pembiayaan oleh Bank Islam. Justeru, keadaan ini boleh di anggap sebagai satu proses penambah piawanan professional yang pastinya memerlukan kos masa, tenaga dan kepakaran tambahan. Keadaan ini sekali lagi menyebabkan semua produk yang di tawarkan Bank Islam adalah unik, istimewa dan melalui proses Shariah Screening. Sesuatu yang lebih unik dan berkualti sudah tentu mempunyai nilai pasaran yang sedikit berbeza.

3) Bank-bank Islam adalah pemain-pemain kecil yang sedang meningkat naik.
Ini ternyata dari statistik yang dikeluarkan oleh Laporan bank Negara Malaysia Tahun 2005 yang menyebut bahawa aset semua Bank-bank Islam dan Jendela Perbankan Islam di Malaysia sebanyak RM 111.8 Billion dan ia hanya merupakan 11.6 % dari kesleuruhan aset bank di Malaysia. Ini bermakna, bank konvensional masih menguasai industri perbankan dengan cukup jauh sekali. Bagaimanapun, kita bersyukur kerana prestasi perbankan Islam mencatatkan pertumbuhan sebanyak 17.7% berbanding tahun 2004.


Maka, sebagai pemain-pemain kecil yang sedang naik, kadangkala harga yang di tawarkannya mungkin lebih tinggi sedikit berbanding pemain-pemain besar. Ia bolehlah dianggap seperti harga barangan yang ditawarkan di Kedai Runcit di bandingkan dengan harga di hypermarket. Sebagai penguat hujah ini, seseorang perlu memahami bahawa sebuah bank konvensional yang mempunyai aset besar sekitar RM 150 billion (sebagai contoh), jika ia menghadapi hutang tidak berbayar (non performing loan) dari peminjamnya berjumlah RM 150 juta, kedudukan Bank itu masih tidak tergugat. Bagaimanapun, sekiranya sesebuah bank Islam dengan asetnya berjumlah RM 8 billion, mempunyai jumlah nilai hutang tidak berbayar yang sama, sudah tentu ia akan amat memberikan kesan yang besar kepada jangka hayat bank Islam itu.

Kesimpulannya, Bank-Bank Islam serta kaunter/ jendela (windows) Islam hari ini perlu diberi lebih sokongan oleh semua rakyat demi memampukan ia mencapai tahap yang di gariskan kerajaan (iaitu 20 % aset perbankan Islam berbanding konvensional), malah mengatasinya. Jika hari ini kita sanggup berkorban sedikit demi memajukan bank-bank Islam, nescaya sudah pasti generasi akan datang mampu melihat dan menikmati kadar yang sangat hebat serta halal dari institusi kewangan Islam dan produk-produk Islam

7 comments:

Raizul said...

krisis ekonomi 2008 membuktikan bahawa sistem keewangan konvensional mendatangkan masalah kemelesetan...

ayoi said...
This comment has been removed by the author.
niezamoo said...

ISRA COLLOQUIUM 2012
“Islamic Finance in a Challenging Economy: Moving Forward”
Kuala Lumpur, Malaysia: October 10, 2012

Untuk maklumat lanjut sila klik link dibawah. TQ ;)

http://www.isra.my/events/current-event-2012/colloquium-2012/call-for-paper-english.html

ahmad care said...

Hello
Saya Encik Muhammad pemberi pinjaman pinjaman swasta yang memberikan pinjaman pada kadar faedah sebanyak 2
%, Saya menawarkan pinjaman kepada individu dan syarikat atau kumpulan orang yang
adalah dari segi kewangan ke bawah. Ia merupakan peluang kewangan pada langkah pintu anda
hari ini dan mendapatkan gambaran yang cepat kredit di sana.
Terdapat banyak peluang pembiayaan dan membantu dalam semua aspek dan
masih ada lagi. Tetapi ia adalah satu peluang kewangan yang di depan pintu itu,
dan musim kemarau akan berakhir, dan tidak boleh ketinggalan ini unik
peluang. Adakah anda memerlukan bantuan kewangan? Adakah anda memerlukan pinjaman untuk
mengembangkan perniagaan anda? Adakah anda memerlukan pinjaman untuk memulakan perniagaan di besar
skala? Anda memerlukan pinjaman yang boleh mengubah hidup anda dan sekarang
status kewangan? Adakah anda memerlukan pinjaman segera untuk meletakkan perkara-perkara
di tempat yang tepat? Kemudian cuma perlu, kerana pinjaman anda adalah impian anda
perkhidmatan pintu langkah today.The disediakan untuk individu, perniagaan
dan orang-orang perniagaan. Jumlah kredit dalam lingkungan $
1,000.00 hingga AS $ 500,000,000.00 atau pilihan anda saya memberi pinjaman untuk
projek, perniagaan, cukai, bil, dan banyak sebab-sebab lain, pinjaman kami
mudah dan * ditapis * untuk maklumat lanjut hubungi kami melalui e-mel
: ahmadcare11@gmail.com
PERMINTAAN UNTUK PINJAMAN
================================
Nama: ...................
Nama Kedua: ..................
Hubungi Alamat: .................
Negara: ...................
Umur: ..........................
Seks: ....................
Nombor Telefon: ..............
Status: .................
Pendudukan: ...............
kedudukan: .................
Pendapatan bulanan: ..............
Jumlah Pinjaman: .................
Tujuan pinjaman: ...............
jangka masa: ....................
Ada anda memohon pinjaman sebelum: ............
anda memahami Bahasa Inggeris: .................
BEBERAPA SOALAN SOALAN (Soalan Lazim) Kami mempunyai mudah
membentuk bagi anda untuk memohon pinjaman. mengisi ia keluar dan hantar
kepada saya. Permohonan ini merangkumi topik-topik berikut. * Kebenaran *
Peminjam kredit information1.
Apakah kadar faedah? Kadar faedah bergantung kepada projek.
Kadar adalah 2% faedah bulanan hanya kadar faedah tahunan yang kena dibayar.
2. Adakah perkara kredit saya? tidak
3. Di manakah anda pinjaman? Kami pinjaman Dunia
4. Berapa lama masa yang diambil untuk membiayai? Selepas mengemukakan pinjaman
permohonan, anda boleh mengharapkan jawapan yang awal kurang daripada 24 jam
dan pembiayaan dalam tempoh 72-96 jam selepas menerima maklumat yang kita perlukan
daripada anda.
5. Apa yang akan menjadi bayaran saya? Yang akan dikira untuk anda dan
dihantar kepada anda pada jadual pembayaran balik bersama-sama dengan syarat-syarat pinjaman.
Kami berharap untuk hubungan perniagaan yang kuat dengan anda.
Yang ikhlas,
firma tunai

Glory Chilly said...

Adakah anda berfikir untuk mendapatkan bantuan kewangan, Adakah anda serius memerlukan pinjaman segera, Adakah anda berfikir untuk memulakan perniagaan anda sendiri, anda berada dalam hutang, ini adalah peluang anda untuk mencapai keinginan anda kerana kami menyediakan pinjaman peribadi, pinjaman perniagaan, dan korporat pinjaman, dan semua jenis pinjaman pada kadar faedah sebanyak 2%, kami menjamin semua pelanggan berharga kami bahawa mereka akan mendapat semua pinjaman masing-masing dan menjadi tahun baru dengan senyuman di wajah mereka.
Untuk maklumat lanjut, sila hubungi kami sekarang melalui e-mel {} gloryloanfirm@gmail.com

Maklumat peminjam:

Nama Penuh: _______________
Negara: __________________
Seks: ______________________
Umur: ______________________
Jumlah Pinjaman Diperlukan: _______
Tempoh pinjaman: ____________
Tujuan pinjaman: _____________
Nombor Telefon Bimbit: ________

Puan Glory

Glory Chilly said...

Hello Dear, Permohonan Pinjaman Adakah anda berminat untuk mendapatkan pinjaman @ 2%? Jika ya,? email kami sekarang untuk maklumat lanjut mengenai pinjaman yang anda perlukan sebagai pinjaman. Sekarang sila hubungi kami di: gloryloanfirm@gmail.com bersama-sama dengan maklumat di bawah. Tawaran kami sebanyak $ 3,000.00 kepada $ 20,000.000.00 juga memohon maklumat lanjut {Lengkapkan borang di bawah pinjaman} Nama anda: =========== NEGARA: =========== NEGERI =========== ALAMAT: =========== GENRE: =========== Jumlah yang diperlukan: ========== = TEMPOH: =========== NOMBOR TELEFON: =========== ============= nama Puan Glory Hubungi kami di e Ini -mel: gloryloanfirm@mail.com Salam
Akaun yang lebih baik bagi syarikat-syarikat yang sah.
Balas

Sandra ovia said...

Hello, Saya Puan Sandra Ovia, wang pemberi pinjaman swasta, adakah anda dalam hutang? Anda memerlukan rangsangan kewangan? pinjaman untuk merancang untuk tahun baru, untuk memenuhi sehingga bil anda, mengembangkan perniagaan anda pada tahun ini dan juga untuk pengubahsuaian rumah anda. Saya memberi pinjaman kepada syarikat-syarikat tempatan, antarabangsa dan juga pada kadar faedah yang sangat rendah sebanyak 2%. Anda boleh menghubungi kami melalui E-mel: (sandraovialoanfirm@gmail.com)
Anda dipersilakan untuk syarikat pinjaman kami dan kami akan memberikan anda perkhidmatan yang terbaik kami.